Hawaii Marathons

Top 9 Hawaii Marathons by size (based on 2014 finishers): 1) Honolulu – 21,824 2) Maui – 748 3) Maui Oceanfront – 433 4) Northshore (Oahu) – 342… 5) Kauai – 318 6) Kona – 248 7) Big Island International (Hilo) – 207 8) Valley to the Sea (Maui 2015) – 56 9) Hawaii Kai…